Cennik

Wysokość cen i opłat za korzystanie z tras biegowych oraz obiektów w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej

 

Lp.

Rodzaj

Cena za wejście (ceny zawierają podatek VAT)

Uwagi

1.

Bilet

za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 10,00 zł

- normalny

25,00 zł/ 2 godz.


15,00 zł/ 2 godz.

bilet ulgowy obejmuje dzieci i młodzież do 26 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej ) oraz emerytów

- grupowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowy Targ

8 zł/osoba/2 godz.

bilet ulgowy grupowy obejmuje dzieci i młodzież do 18 roku życia w przypadku grup zorganizowanych od 10 osób z terenu Gminy Nowy Targ na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

- grupowy dla dzieci i młodzieży spoza terenu Gminy Nowy Targ

10 zł/osoba/2 godz.

bilet ulgowy grupowy obejmuje dzieci i młodzież do 18 roku życia w przypadku grup zorganizowanych od 10 osób na podstawie ważnej legitymacji szkolnej

2.

Wynajem infrastruktury dla zewnętrznych eventów

1200 zł/do 6 godz.
2400 zł/do 12 godz.


3.

Karnet miesięczny bez limitu godzin (narty, nartorolki)
NORMALNY
ULGOWY

300 zł
200 zł

Dla wszystkich

4.

Karnet na cały sezon zimowy - narty

NORMALNY
INSTRUKTORSKI

800 zł
700 zł

Dla wszystkich

 

 

Karnet instruktorski za okazaniem ważnej legitymacji

5.

Karnet na cały sezon rolkowy/nartorolkowy

NORMALNY
ULGOWY

500 zł
300 zł

Dla wszystkich

6.

Udostępnienie trasy biegowej do instruktarzu/nauki jazdy

40 zł/2 godz.


7.

Bilet CAŁOROCZNY

1000 zł

Dla wszystkich

8.

Wynajęcie toru (okres letni) - 2 godziny
200 zł
Za każdą rozpoczętą następną godzinę 50 zł - do 4 godzin.
9.
Zniżka 20 % na postawie kuponu rabatowego obowiązuje od ceny biletu normalnego i dotyczy grup zorganizowanych od 10 osób