Cennik

Wysokość cen i opłat zakorzystanie z tras biegowych oraz obiektów w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej

Lp.

Rodzaj

Cena za wejście (ceny zawierają podatek VAT)

Uwagi

1.

Bilet

 

 

-normalny

20,00zł/ 2godz.

-ulgowy

10,00zł/ 2 godz.

bilet ulgowy obejmuje dzieci imłodzież do 26roku życia ( za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej ) oraz emerytów

- grupowy

5 zł/osoba/
2 godz.

bilet ulgowy grupowy obejmuje dzieci imłodzież do 18roku życia w przypadku grup zorganizowanych od 5 osób z terenu Gminy Nowy Targ na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

 

- klubowy

8 zł/osoba/2 h

bilet ulgowy dla grupy powyżej 10 osób zrzeszonej w klubie sportowym (młodzież do 26 roku życia )

2.

Wynajem infrastruktury dla zewnętrznych eventów

1000zł/do 6 h
2000 zł/do12 h

 

3.

Karnet miesięczny bez limitu godzin (narty, nartorolki)
NORMALNY
ULGOWY

 

200 zł
150 zł

 

 

Dla wszystkich

4.

Karnet na cały sezon zimowy-narty

NORMALNY
ULGOWY
INSTRUKTORSKI

600 zł
300 zł
500 zł

Dla wszystkich

 

 

Karnet instruktorski za okazaniem ważnej legitymacji

5.

Karnet na cały sezon nartorolkowy

NORMALNY
ULGOWY
500 zł
300 zł

Dla wszystkich

6.

Bilet dla instruktorów narciarstwa biegowego


 30 zł cały dzień

Za okazaniem ważnej legitymacji instruktorskiej

7.

Bilet CAŁOROCZNY

800 zł

Dla wszystkich

8.

Karnet miesięczny łączony: Obidowa + CNB Klikuszowa

300 zł

Dla wszystkich