Cennik

Wysokość cen i opłat zakorzystanie z tras biegowych oraz obiektów w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej

Lp.

Rodzaj

Cena za wejście (ceny zawierają podatek VAT)

Uwagi

1.

Bilet

 

 

-normalny

12,00zł/ 2godz.

-ulgowy

6,00zł/ 2 godz.

bilet ulgowy obejmuje dzieci imłodzież do 26roku życia ( za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej ) oraz emerytów

- grupowy

3 zł/osoba/
2 godz.

bilet ulgowy grupowy obejmuje dzieci imłodzież do 18roku życia w przypadku grup zorganizowanych od 5 osób z terenu Gminy Nowy Targ na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

 

- klubowy

5 zł/osoba/2 h

bilet ulgowy dla grupy powyżej 10 osób zrzeszonej w klubie sportowym (młodzież do 26 roku życia )

2.

Wynajem infrastruktury dla zewnętrznych eventów

1000zł/do 6 h
2000 zł/do12 h

 

3.

Karnet miesięczny bez limitu godzin (narty, nartorolki)
NORMALNY
ULGOWY

 

150 zł
100 zł

 

 

Dla wszystkich

4.

Karnet na cały sezon zimowy-narty

NORMALNY
ULGOWY
INSTRUKTORSKI


400 zł
200 zł
300 zł

Dla wszystkich

 

 

Karnet instruktorski za okazaniem ważnej legitymacji

5.

Karnet na cały sezon nartorolkowy

NORMALNY
ULGOWY
500 zł
300 zł

Dla wszystkich

6.

Bilet dla instruktorów narciarstwa biegowego


15 zł cały dzień

Za okazaniem ważnej legitymacji instruktorskiej

7.

Bilet CAŁOROCZNY

1000 zł

Dla wszystkich

8.

Karnet miesięczny łączony: Obidowa + CNB Klikuszowa

180 zł

Dla wszystkich